Gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is een toevoeging?

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen.

Afwijkende eigen bijdragen voor bepaalde rechtsgebieden

Voor bepaalde rechtsgebieden of hulp gelden andere eigen bijdragen dan de reguliere eigen bijdrage die hierboven wordt bedoeld. Zo gelden er aparte, lagere eigen bijdragen voor mediation. Vraagt uw advocaat een Licht Advies Toevoeging (LAT) aan voor het geven van een eenvoudig advies, dan gelden hiervoor ook lagere eigen bijdragen. Ook bij scheiding of beëindiging van een relatie gelden aparte eigen bijdragen voor toevoegingen die vallen onder het personen- en familierecht.

F.A.Q.

Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar
In een aantal in de wet bepaalde situaties wordt door de Raad geen eigen bijdrage opgelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechtbank een last tot toevoeging heeft bevolen. Ook wanneer u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. In alle gevallen wanneer uw vrijheid is ontnomen en u geen inkomen (loon of uitkering) hebt, leggen wij geen eigen bijdrage op. Ook de minderjarige waarbij een bijzondere curator is benoemd, hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
Zijn er nog andere kosten?

Naast de eigen bijdrage in de kosten van de mediator of advocaat kunt u ook te maken krijgen met andere kosten, zoals:

griffierechten;
kosten getuigen of deskundigen;
proceskostenvergoeding.
Griffierechten

Gaat u uw juridisch probleem voorleggen aan de rechter, dan moet u griffierechten betalen. Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter.

Lees hierover meer op de pagina over ‘griffierechten’.

Kosten als u een zaak wint of verliest

Als u een rechtzaak voert en verliest, kan de rechter beslissen dat u (een deel van) de proceskosten van de andere partij moet betalen. Als u de zaak wint, kan de rechter beslissen dat de andere partij uw eigen bijdrage, de griffierechten en de eventuele kosten van getuigen of deskundigen (gedeeltelijk) aan u terugbetaalt.

Uw advocaat ontvangt de proceskostenvergoeding

De Raad brengt een eventuele proceskostenvergoeding voor de salariskosten van de advocaat altijd in mindering op de vergoeding aan de advocaat. Op het aanvraagformulier voor de gesubsidieerde rechtsbijstand is een verklaring opgenomen dat u ermee bekend bent dat u het recht op de ontvangst van de proceskostenvergoeding overdraagt aan de advocaat.

Alsnog kosten rechtsbijstand voor eigen rekening na hercontrole

Een hercontrole van uw inkomen en vermogen kan betekenen dat u alsnog de kosten voor mediation of rechtsbijstand zelf moet betalen.

Standaard eigen bijdrage*

T/M €18.700 (bruto) = €196
T/M €19.400 (bruto) = €360
T/M €20.400 (bruto) = €514
T/M €22.300 (bruto) = 669
T/M €26.400 (bruto) = 823

Voor vragen kunt u ons altijd bellen op 0900 – 0334

90ct/m met een maximum van €45.